שחררו את כל האימהות מבתי כלא!

23 במרץ 2018

היום, ה-23 במרץ, חוגגים פלסטינים את יום האם. עם זאת, 21 אימהות פלסטיניות המוחזקות בבתי כלא בישראל אינן מסוגלות לראות את משפחותיהן. הנשים ה-21 האלה הן אימהות ל-87 בנות ובנים, וכולם מבלות ומבלים את יום האם בלי אימהותיהם.
לעיתים קרובות נשללת מאימהות פלסטיניות הזכות למשפט הוגן, ביקורים משפחתיים, בנוסף להחזקתן במשך ימים או חודשים בחקירה, בה הן נתונות להתעללות ועינויים. ההתעללות ושיטות העינויים בהן משתמשים נגד אימהות פלסטיניות גורמים לסבל פיזי ונפשי קשה.

קבצים מצורפים