נאג'ייה מבקעת הירדן מספרת על החיים תחת כיבוש

https://www.youtube.com/watch?v=X3XzzDAy_T8&t=88s