ג'אזיה מסוסיא מספרת על החיים תחת כיבוש

https://www.youtube.com/watch?v=ECEW9d9buMk&t=25s