אסלאם מסוסיא מספרת על החיים תחת כיבוש

https://www.youtube.com/watch?v=di6DrtbHPXQ&t=16s