מקורות

מאמרים, דוחות, הצהרות

עוד

קמפיינים

קמפיינים חברתיים

עוד

פעילויות

הפגנות, אירועים, פעילויות שטח

עוד

אודות הקואליציה

קואליציית נשים לשלום היא ארגון פמיניסטי שהוקם בנובמבר 2000, עם פרוץ האינתיפאדה השנייה. בקואליציה שותפות נשים ממגוון רחב של מגזרים וזהויות, והיא מחויבת למאבק לסיום הכיבוש וליצירת חברה צודקת, תוך הרחבת מעורבותן והשתתפותן של נשים בשיח הציבורי. הקואליציה יוזמת קמפיינים ציבוריים ופעילויות הסברה וחינוך, תוך מחויבות לפיתוח והטמעה של שיח פמיניסטי בכל זירות החברה.

קרא עוד

חמושים

פרויקט חמושים פועל במסגרת קואליציית נשים לשלום, ועוסק במחקר, הפצה והנגשת מידע אודות המחיר והרווח של התעשיות הבטחוניות בישראל, את מי הן משרתות ועל חשבון מי, ושל קשרי ההון- שלטון- בטחון הנרקמים סביב תעשיות אלו.

קרא עוד