גילוי דעת: ההכרזה על מדינה פלסטינית באו"ם

הכרה בינלאומית בזכות ההגדרה עצמית של העם הפלסטיני מהווה צעד חשוב וחיוני במסגרת תהליך בינאום המאבק הפלסטיני לעצמאות, לחירות ולשוויון. צעד זה עשוי לחזק את המאבק הפלסטיני נגד הכיבוש ולהעביר את האחריות על סיום הכיבוש וביטול משטר האפליה הגזעני לאחריות של הקהילה הבינלאומית. הכרזה על הקמת מדינה בגדה המערבית וברצועת עזה אין בכוחה לסיים עשרות שנים של כיבוש ושל מנגנונים חוקיים לאפליה גזעית, שתואמות את הגדרת האו"ם לאפרטהייד, לפתור את בעיית הפליטים הפלסטינים או להוביל לשוויון אזרחי בין יהודים ופלסטינים בתוך ישראל. סוגיות אלו יוכלו להיפתר רק בהסכם צודק שיסיים את הכיבוש תוך שמירה על זכויותיהם היסודיות של הפלסטינים, כפרטים וכקולקטיב, בכל המקומות בהם הם נמצאים. לעם הפלסטיני זכויות בסיסיות בהן זכות השיבה, הזכות להגדרה עצמית והזכות לעצמאות לאומית. הזכות להגדרה עצמית היא זכות קולקטיבית של כל הפלסטינים, ללא קשר למיקומם הגיאוגרפי. זכויות אלה מוכרות כבר היום על ידי האו"ם כזכויות בלתי ניתנות לעירעור. על מנת שהיוזמה תצליח לייצר שינוי משמעותי במאבק הפלסטיני וליצור דרך התנגדות פוליטית חדשה, עליה לדרוש את זכות השיבה של הפליטים/ות הפלסטינים/ות ואת זכויותיהם של האזרחים/ות הפלסטינים בתוך ישראל. אנו מדגישות כי כל יוזמה דיפלומטית מוכרחה לשמר את המעמד של אש"ף כנציג הפלסטיני באו"ם, להגן ולקדם את הזכויות של העם הפלסטיני כולו. אש"ף מוכר כמייצג העם הפלסטיני בזירה הבינלאומית, השואב את הלגיטימציה שלו מהפלסטינים בגלות, בישראל ובשטחים הכבושים, וכן, מההכרה שקיבל מהליגה הערבית ומהאו"ם. הפנייה לאו"ם בבקשה להכרה בהגדרה עצמית פלסטינית אסור שתערער על מעמדו של אש"ף כמייצג של כל חלקי העם הפלסטיני. באופן מיוחד, עומדת לנגד ענינו שאלת הייצוג של פלסטינים/ות שאינם נמצאים בגדה המערבית וברצועת עזה. אנו קוראות לסיום הכיבוש, לשמירה על זכותו של העם הפלסטיני לשוב למולדתו ולשמירה על זכותו של העם הפלסטיני להתנגד לכיבוש בכל צורות ההתנגדות הלגיטימיות, העממיות והמקובלות על פי הנורמות הבינלאומיות. אנו שבות וקוראות לקהילה הבינלאומית להפעיל לחץ על ישראל עד שזו תעמוד במחויבותיה על פי הדין הבינלאומי ותסיים את הכיבוש.