קורת גג כזכות יסוד- היבטים מגדריים

נייר העמדה המלא- קובץ פדפ לקריאה והורדה בעקבות מחאת קיץ 2011 עלתה המודעות הציבורית למצוקת הדיור ולדחיפותה עבור אוכלוסיות מודרות בפריפריה הכלכלית-חברתית. אולם, מרבית הציבור בישראל אינו מודע - ונדמה שאינו רוצה להיות מודע - לעומק מצוקה זו ומאפייניה. גם השותפים/ות למאבקים השונים לא תמיד מודעים להבדלים למקורות המצוקה ולאופן שבו היא נחווית בקרב שכבות שונות. מטרתנו בנייר עמדה זה היא להדגיש את הפנים הייחודיות לסוגיית הדיור בהקשר למאבקים רחבים יותר לצדק ושוויון: המאבק המזרחי, הפלסטיני והפמיניסטי. בתוך כך, נבקש להתייחס במיוחד לאופנים שבהם מגדר מהווה מרכיב מכריע בסוגיה זו, על פניה השונים. בכך אנו רוצות להדגיש כי המאבק על קורת גג הוא מאבק על ביטחון קיומי בסיסי ביותר. הדגשה זו חשובה משום לתפיסתנו, במרבית ההתבטאויות והפרסומים הנוגעים לבעיית הדיור נעדרת פעמים רבות התייחסות ספציפית למגדר ולא נבחנים באופן מספק האופניים הייחודיים בהם נשים נפגעות מהיעדר קורת גג מוגנת. לבעיית הדיור בישראל מאפיינים לאומיים, אתניים ומעמדיים מובהקים. בתוך כך, מגדר משחק תפקיד חשוב אם כי לעיתים מורכב יותר לתחימה והגדרה לפי נתוני “מדד הביטחון של נשים”-, פרויקט משותף של שישה ארגונים פמיניסטיים -כיאן, נשים נגד אלימות, אישה לאישה, פרופיל חדש, אסוואת וקואליציית נשים לשלום,  החשש מאובדן קורת גג הינו אחד הגורמים המרכזיים המערערים את תחושת הביטחון של נשים מכל קבוצות האוכלוסייה.