מי מרוויח מהכיבוש

"מי מרוויח מהכיבוש"


"מי מרוויח מהכיבוש" הוא פרויקט מחקר שיזמה קואליציית נשים לשלום בשנת 2007, במטרה לחקור ולחשוף את המעורבות המסחרית כלכלית של חברות ישראליות ובינלאומיות אשר תוך הפעלת אזורי תעשייה, ניצול משאבי טבע או ניצול שוק פלסטיני "שבוי"- מרוויחות ממעורבותן המסחרית בגדה המערבית, בעזה, בירושלים המזרחית ובגולן.

לצד אינטרסים פוליטיים, דתיים ולאומיים, משטר הכיבוש ניזון היום יותר ויותר מאינטרסים עסקיים וכלכליים אשר אינם גלויים לעין כל. חברות מסחריות ישראליות ובינלאומיות רבות מעורבות בכלכלת ההתנחלויות, בעיסקאות נדל"ן ופיתוח תשתיות בשטחים, בניית חומות, מחסומים וגדרות על אדמה פלסטינית, פיתוח ומכירה של ציוד ייעודי לשליטה באוכלוסייה האזרחית בשטחים ודיכוייה, תוך כדי הפרת זכויות אדם.
הפרויקט התעצב בהתאם לעמדות הפוליטיות של קואליציית נשים לשלום ונבנה מתוך עבודתן המסורה של נשים הפעילות בארגון.
לאחר שהתבסס פרויקט המחקר ולאור התרחבות מקצועית של מי מרוויח, בסוף שנת 2013 הוקם מי מרוויח מהכיבוש כעמותה עצמאית המפעילה את מכון המחקר, ופועלת בשיתוף פעולה עם קואליציית נשים לשלום, אך לא כחלק מהארגון. הקואליציה ומי מרוויח רואות אחת בשנייה ארגוני אחות, וממשיכות לעבוד בשיתוף פעולה.

מי מרוויח מהכיבוש עוסק כרגע במעורבות ישירה של גופים עסקיים ומסחריים בכיבוש לפי שלושה חתכי מעורבות עיקריים: תעשיית ההתנחלויות, ניצול כלכלי ושליטה באוכלוסיה. ריכוז המידע מתבצע ע"י חברות צוות מי מרוויח אשר מפעילות את מאגר המידע המתפרסם באתר הפרויקט אשר ממשיך ומתעדכן כל הזמן.  כל המידע באתר נבדק ואושש בעזרת מסמכים רשמיים, פרסומי החברות המעורבות או ביקור בשטח. המידע המופיע באתר איננו "סודי": גם אם יש חברות שמנסות להסתיר את מעורבותן בפרויקטים אלו, כי הם שנויים במחלוקת, המידע בדרך כלל נגיש וגלוי.

גם לאחר הקמת מי מרוויח מהכיבוש כעמותה נפרדת, קואליציית נשים לשלום ממשיכה להיות מחויבת לקידום נושא כלכלת הכיבוש הן מבחינת דיון ציבורי והן מבחינת פעילות הארגון.

תקוותנו היא שפרסום מאגר המידע יקדם דיון ציבורי גלוי אודות הרווחים והעלויות השונים של הכיבוש למגזרים שונים בחברה הישראלית, אודות האינטרסים הכלכליים של גופים שונים בארץ ובעולם, וההשפעה של אינטרסים אלו על קבלת ההחלטות הפוליטיות והמשך הכיבוש.

בנוסף למאגר המידע, מרכז המחקר משמש כמרכז מידע לשאלות בנושא המעורבות העסקית והמסחרית בכיבוש, ופועל בנושא בשיתוף עם קבוצות וארגונים שונים אשר עוסקים בסוגיות של אחריות תאגידית, סחר הוגן וזכויות עובדים.

אתר מכון מחקר מי מרוויח מהכיבוש    http://www.whoprofits.org