די למצור על עזה


ביום שישי (ה-13.4) בלילה, בסיומו של יום נוסף של הפגנות בעזה שגבו עוד הרוגים ועוד פצועים רבים, הגענו למחסום ארז כדי להעביר מסר של תמיכה וסולידריות ולקרוא לסיום המצור!


ממעבר למחסום, באנו להעביר מסר למפגינות ולמפגינים שנמשיך לפעול כדי להדהד את המסרים שלכם ולהתנגד לכל דיכוי יומיומי של המצור על עזה והכיבוש בכלל, ולאלימות הנוראית שבה שלטונות הכיבוש נוהגים כלפיכם. 
די לדיכוי ולכיבוש די למצור על עזה!