שוברות את הכלים

שוברות את הכלים
סדרת מפגשי אקטיביסטיות חודשיים בקואליציית נשים לשלום

מפגש ראשון 27/4/2019
אני דארין טאטור
הצגה ושיחה עם המשוררת והאסירה לשעבר

מפגש שני 30/5/2019
נכבה מתמשכת: איך ישראל פוררה את המרחב הפלסטיני
הרצאה ודיון עם זוכרות ובצלם

מפגש שלישי 20/6/2019
התעשיות הצבאיות בישראל

מפגש רביעי 25/7/2019
אקטיביזם כלכלי ככלי פמיניסטי

מפגש חמישי اللقاء الخامس 29/8/2019
סדנת בישול ערבי טבעוני

מפגש שישי 26/9/2019
בטוחות! 
סדנת בטיחות וביטחון דגיטלי לפעילות

מפגש שביעי 28/11/2019
מתנגדות!
סדנת הכנת שלטי אורות

*להרשמה: https://bit.ly/2KWOXZl
**לפרטים נוספים: 0506576760