Ongoing נכבה

#2


המפגש השני בסדרת מפגשי האקטיביסטיות "שוברות את הכלים": נכבה מתמשכת: איך ישראל פוררה את המרחב הפלסטיני

הרצאה ודיון עם זוכרות ובצלם

במפגש האקטיביסטיות השני נדבר על איך פוררה ישראל פיזית ופוליטית את החברה הפלסטינית ועל הנכבה המתמשכת של העם הפלסטיני מאז 1948!