להרכיב את הפאזל – פמיניזם ואי אלימות

כחלק מהרצון שלנו לבסס מאגר ידע וכחלק מעבודתנו כקואליציית נשים לשלום בנושאים של התנגדות בלתי אלימה ופמיניזם, מביאות פה מאמר ראשון בסדרה שנעלה באתר בתקופה הקרובה.

פרק המבוא מתוך:

(Piecing it together: Feminism and Nonviolence (1983

קבצים מצורפים