דוח"ות כספיים

דוח"ות כספיים

דוחות שנתיים:

 • דו”חות כספיים לשנת 2018 – כאן
 • דו”חות כספיים לשנת 2017 – כאן
 • דו”חות כספיים לשנת 2016 – כאן

 

דוחות רבעוניים:

 • דו”ח רבעוני על תרומה מישות זרה- רבעון ראשון של 2018- כאן
 • דו”ח רבעוני על תרומה מישות זרה- רבעון שני של  2018- כאן
 • דו”ח רבעוני על תרומה מישות זרה- רבעון שלישי של 2018- כאן
 • דו”ח רבעוני על תרומה מישות זרה- רבעון רביעי של 2018- כאן

 

 • דו”ח רבעוני על תרומה מישות זרה – רבעון ראשון 2017 – כאן
 • דו”ח רבעוני על תרומה מישות זרה- רבעון שני 2017- כאן
 • דו”ח רבעוני על תרומה מישות זרה- רבעון שלישי 2017- כאן
 • דו”ח רבעוני על תרומה מישות זרה- רבעון רביעי 2017- כאן

 

 • דו”ח רבעוני על תרומה מישות זרה- רבעון ראשון  2016- כאן
 • דו”ח רבעוני על תרומה מישות זרה- רבעון שני 2016- כאן
 • דו”ח רבעוני על תרומה מישות זרה- רבעון שלישי 2016- כאן
 • דו”ח רבעוני על תרומה מישות זרה- רבעון רביעי  2016- כאן