פרוייקטים

חמושים

פרויקט חמושים פועל במסגרת קואליציית נשים לשלום, ועוסק במחקר, הפצה והנגשת מידע אודות המחיר והרווח של התעשיות הבטחוניות בישראל, את מי הן משרתות ועל חשבון מי, ושל קשרי ההון- שלטון- בטחון הנרקמים סביב תעשיות אלו.

 

פרויקטים בעבר

פור"ה

פור"ה היא התארגנות פמיניסטית של פעילות דוברות-רוסית במסגרת קואליציית נשים לשלום. הנשים בפור"ה מגיעות מזירות שונות של החברה האזרחית: ארגוני נשים וזכויות אדם, תנועות נגד הכיבוש, קבוצות להט"ב, ארגוני צדק חברתי, וכן נשים ללא השתייכות ארגונית אשר חושבות ופועלות בכיוונים אלה.